0

Zakup oświetlenia 2019

W 2019 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie:

“Zakup oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej”.

.


W ramach realizacji ww. zadania został zmodernizowany park oświetlenia scenicznego w teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej.
Zakupiona infrastruktura wpłynie na zwiększenie różnorodności i rozwój oferty artystycznej Warszawskiej Opery Kameralnej.
Zakupiony sprzęt odpowiada wymogom współczesnej technologii.

Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 467 974,41 zł.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Font Resize
Contrast